Sigorta Eğitimi

Course categories

Ücretsiz Hizmetler 
 Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi Deneme SınavıThis course allows guest users to enterSummary
 Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavına Hazırlık (e-BEAS)This course allows guest users to enterSummary
Yangın Sigortaları 

Yangın Sigortalarında Risk Analizi 
 Risk AnaliziSummary
 Yangın Teminatı Risk AnaliziSummary
 Sel Su Baskını Teminatı Risk AnaliziSummary
 Hırsızlık Teminatı Risk AnaliziSummary

Yangın Sigortalarının Kapsamı 
 Yangın Sigortası Nedir ?Summary
 Yangın Sigortalarında Taşınır ve Taşınmaz MallarSummary
 Yangın Sigortalarında Teminat Dışı HallerSummary
 Yangın Sigortalarında Ek TeminatlarSummary
 Yangın Sigortalarında Poliçe ÇeşitleriSummary

Yangın Sigortalarında Hasar Uygulamaları 
 Yangın Sigortalarında Hasar UygulamalarıSummary
 Sahiplik Belgelerinin İncelenmesiSummary
 Hasarı Belgeleyen Belgelerin İncelenmesiSummary
 Sigorta Poliçesinin İncelenmesiSummary
 Sigortalı Beyanının İncelenmesiSummary
 Sigortalıdan İstenen BelgelerSummary
 Meteoroloji Raporunun İncelenmesiSummary
 Yangın Hasarlarında Eksper Raporunun İncelenmesiSummary
 Yangın Hasarlarında İtfaiye Raporunun İncelenmesiSummary
 Hırsızlık Hasarlarında Polis Zabıtlarının İncelenmesiSummary
 Hırsızlık Hasarlarında Envanter Kayıtlarının İncelenmesiSummary
 Hırsızlık Hasarlarında Eksper Raporunun İncelenmesiSummary
Temel Sigortacılık Eğitimi 

Bölüm 1. Sigortaya Giriş 
 1.1. Sigortanın Önemi Ve İşleviSummary
 1.2. Risk KavramıSummary
 1.3. Sigortanın Tanımı Summary

Bölüm 2. Temel Sigortacılık Kavramları  
 2.1. SigortacıSummary
 2.2. SigortalıSummary
 2.3. LehdarSummary
 2.4. Sigorta PrimiSummary
 2.5. Sigorta KonusuSummary
 2.6. Sigorta Bedeli ve Sigorta DeğeriSummary
 2.7. Sigorta TazminatıSummary
 2.8. Sigortada Muafiyet This course allows guest users to enterSummary
 2.9. Müşterek Sigorta ve Kısmi SigortaSummary
 2.10. Çifte SigortaSummary

Bölüm 3. Sigortanın Temel Prensipleri 
 3.1. Azami İyi Niyet PrensibiSummary
 3.2. Sigortalanabilir Menfaat Prensibi Summary
 3.3. Tazminat PrensibiSummary
 3.4. Rücu (Halefiyet) PrensibiSummary
 3.5. Yakın Sebep PrensibiSummary
 3.6. Hasara Katılım Prensibi Summary

Bölüm 4. Sigortacılıkta Kullanılan Belgeler 
 4.1. TeklifnameSummary
 4.2. PoliçeSummary
 4.3. Zeyilname Summary

Bölüm 5. Sigorta Türlerinin Sınıflandırılması 
 5.1. Mal Sigortaları Summary
 5.2. Can Sigortaları Summary
 5.3. Sorumluluk SigortalarıSummary
Bireysel Emeklilik Satış Eğitimi 

Kaynak Yaratma (Sigortalı Adayı Bulmak) 

Hazırlık 

Randevu Alma 

İlk Ziyaret 

Bilgi Toplama 

Sunum 

İtirazları Karşılama 

Farklı Müşteri Tipleri